JW Solution Sp z o.o.

ul. Konwaliowa 7, Warszawa

NIP: 5242762288

REGON: 146843432

Komu powinienem zgłosić reklamację?                                                                                                                                                                                                              

Jeśli sprawa dotyczy rozliczeń należy skontaktować się z biurem obsługi nowego sprzedawcy. Jeśli sprawa dotyczy awarii obowiązuje ten sam kontakt, pod który zgłaszaliście Państwo problemy przed zmianą sprzedawcy.

Kto będzie odpowiedzialny za naprawę awarii i uszkodzeń po zmianie sprzedawcy?                                                                                                                               

Operator systemu dystrybucji nie zmienia się, a to do niego należą wszelkie naprawy i konserwacje czyli tzw. Pogotowie Energetyczne pozostaje bez zmian. Ponadto każdy OSD podpisuje i składa do Urzędu Regulacji Energetyki dokument gwarantujący równe traktowanie wszystkich użytkowników systemu dystrybucji, czyli nie ma tu mowy np. o późniejszym obsługiwaniu klientów, którzy zmienili sprzedawcę.

Czy po zmianie sprzedawcy zmienią się warunki rozliczania usług dystrybucji (czy będzie drożej)?                                                                                                      

Nie. Zgodnie z prawem energetycznym, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii (operator systemu dystrybucyjnego) jest obowiązane zapewniać wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji energii.Taryfę czyli sposób rozliczania i stawki za dystrybucję energii elektrycznej wszystkich OSD zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki (URE). Niekiedy zdarza się, że pracownicy dystrybutora wprowadzają klienta w błąd twierdząc że po zmianie sprzedawcy stawki dystrybucyjne zostaną podniesione. Za rozpowszechnianie takich informacji dystrybutor może zostać ukarany przez URE.

Czy po zmianie sprzedawcy powstanie nowe przyłącze, będzie nowy inkasent, albo pogotowie energetyczne?                                                                                  

Nie, ponieważ za wszystkie te sprawy odpowiada OSD, a ten z kolei jest przypisany do danego obszaru i nie ma fizycznej możliwości jego zmiany. Jedyne co ulegnie zmianie to sposób rozliczeń:

  • sprzedawca wystawia fakturę za energię czynną
  • dystrybutor (OSD) wystawia fakturę za usługi dystrybucji

Dotychczas otrzymywaliście Państwo jedną fakturę z dwóch firm za sprzedaż energii elektrycznej i usługi dystrybucji.

Jak długo trwa zmiana sprzedawcy (dostawcy energii)?

Czas jaki jest na to przeznaczony określa ustawa i tak:

  • pierwsza zmiana sprzedawcy nie dłużej niż 30 dni
  • każda kolejna zmiana sprzedawcy nie dłużej niż 14 dni

Należy jednak pamiętać o okresie wypowiedzenia umowy u aktualnego sprzedawcy!

Kim jest sprzedawca energii elektrycznej?

Jest to firma, która korzystając z sieci OSD sprzedaje finalnemu odbiorcy swój produkt czyli energię elektryczną.

Kim jest dystrybutor energii elektrycznej?

Dystrybutor energii elektrycznej inaczej Operator Systemu Dystrybucji (OSD) to firma która z urzędu odpowiada za sieć elektroenergetyczną (konserwacje, naprawy, pogotowie energetyczne) na danym obszarze. Odbiorcy nie mają możliwości zmiany OSD.

Czy proces zmiany jest skomplikowany?

Nie - klient udziela nam stosownych pełnomocnictw i dla niego wszystko zaczyna się i kończy przy jednym biurku.

Ile będę w stanie zaoszczędzić dzięki zmianie sprzedawcy energii?

Nasi klienci są w stanie zaoszczędzić pomiędzy 5 a 20% na jednym rachunku za energię elektryczną nie ponosząc żadnych dodatkowych ukrytych kosztów. Jest to najprostszy sposób na oszczędności w firmie.

Czy zmiana dostawcy wiąże się z kosztami?

Proponujemy zmianę sprzedawcy energii elektrycznej, a co za tym idzie niższe ceny. Czasami zmiana sprzedawcy wiąże się z dostosowaniem układu pomiarowego do zasady TPA (Third-party Access) czyli dostępu nowego sprzedawcy do klienta. W przypadku odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia (wszystkie taryfy C, czyli większość małych i średnich firm), zmiana sprzedawcy nie niesie ze sobą żadnych kosztów ponieważ układy pomiarowe (liczniki) należą do operatorów systemów dystrybucyjnych. Co za tym idzie konserwacja, naprawa czy wymiana licznika na nowy jest w gestii w/w. Dla klientów odbierających energię elektryczną z sieci średniego czy wysokiego napięcia (taryfy A oraz B) dostosowanie układu pomiarowego może się wiązać z kosztami gdyż w tym przypadku to oni są właścicielami w/w.

FAQ

FAQ

Duża instalacja fotowoltaiczna

FAQ

FAQ

DORADCY ENERGETYCZNI

DORADCY ENERGETYCZNI

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Zadzwoń: 607 899 661